Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.578/9-10-15 - Υπενθύμιση υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2015

sima_sesse                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

            Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015

            Αριθμ. πρωτ. 578

 

                                 Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                 της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση   : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα   : 210-3307450,60,70,80,90

FAX            : 210-3848335

E-mail        : notaries@notariat.gr

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 110493/1795/ 4-9-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών), το οποίο σας κοινοποιήθηκε στις 8-9-2015, η καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων (με τα σχετικά δικαιολογητικά) για εγγραφή στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών είναι η 31η Οκτωβρίου 2015.

  Προς πλήρη ενημέρωσή σας, μπορείτε να συμβουλευθείτε την εγκύκλιο Συντονιστικής 48/2013 και την Δ.Κ.Π. 1198619 ΕΞ 2013/30-12-2013 εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, που σας είχαν αποσταλεί ως συνημμένα έγγραφα με την σχετική από 8-9-2015 Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

 Γεώργιος Ρούσκας