Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.483/18-8-15 - Τροποποίηση συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων

sima_sesse

 

 

 

             Αθήνα, 18 Αυγούστου  2015

             Αριθμ. Πρωτ.: 483

 

 

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX             : 210 384 8335

E-mail         : notaries@notariat.gr

 

A N A K O I N ΩΣΗ


Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

    Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 94/14-8-2015 (Τεύχος Α) ο Ν.4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» . Στην ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Γ.2 : Ρυθμίσεις Θεμάτων Συμβολαιογράφων ορίζεται ότι μέχρι 31-10-2015 θα εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών, που θα τροποποιεί το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 111376 απόφασης (Β’ 13/2012) για τη μείωση του ποσοστού αμοιβής των συμβολαιογραφικών πράξεων για ποσό αντικειμένου συναλλαγής από 00 έως 120.000 ευρώ , από 1% σε 0,80%. Τα υπόλοιπα ποσοστά αμοιβής παραμένουν αμετάβλητα , όπως αναφέρονται στην ανωτέρω ισχύουσα κοινή υπουργική απόφαση. -

Σας επισημαίνουμε ότι μέχρι την έκδοση της άνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης οι διατάξεις που καθορίζουν τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα παραμένουν ως έχουν.-

                                                             Με τιμή

                                                         Ο Πρόεδρος

                                                    Γεώργιος Ρούσκας