Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 11η/11-4-2018 «Υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων που απορρέουν από τον Ν.3691/2008»

sima_sesse                                        ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11η

         Αθήνα, 11 Απριλίου 2018

         Αριθμ. Πρωτ. 117

                                          Προς όλους τους Συμβολαιογράφους

                                          της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

E-mail          : notaries@notariat.gr

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε το με αριθμ. πρωτ. 27105οικ./10.04.2018 έγγραφο του Τμήματος Δικηγορικού Λειτουργήματος - Δικαστικών Επιμελητών – Συμβολαιογραφείων – Υποθηκοφυλακείων & Κτηματολογικών Γραφείων, της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης Διεθνών Νομικών Σχέσεων & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων που απορρέουν από τον Ν.3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 166/05.08.2008), για να λάβετε γνώση.

Σας πληροφορούμε επίσης ότι, τη Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 έχει προγραμματιστεί συνάντηση με την Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κα Άννα Ζαΐρη, προκειμένου να εξειδικευθούν τα ζητήματα που θίγονται στο ανωτέρω έγγραφο. Θα ενημερωθείτε με  νεώτερη εγκύκλιο μας.

                                                                     Με τιμή

                                                               Ο Πρόεδρος

                                                          Γεώργιος Ρούσκας

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο του Υπ. Δικαιοσύνης βρίσκεται στη μορφή .pdf)