Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 17η/30-1-2014 «Προθεσμία υποβολής αίτησης για την εγγραφή στο μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών»

sima_sesse                               ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17η

 

                Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014

                Αριθμ. Πρωτ. 40

 

                              Προς όλους τους Συμβολαιογράφους

                              της χώρας

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 . Τ.Κ.106 78.Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210 330 7450,.60,.70,.80,.90

FAX                : 210 384 8335

E.mail            : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες: Ευαγγελία Χριστοπούλου-

Σταμέλου (Τηλ.210-3307464)

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 15/27-1-2014 εγκυκλίου μας, σας κοινοποιούμε τη με αρ. πρωτ. Δ.Κ.Π. 1018796 ΕΞ 2014/29-01-2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, (Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών, Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την εγγραφή στο μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, ειδικά για το έτος 2013, λήγει την 7η Φεβρουαρίου 2014 και η κλήρωση από τις αρμόδιες αρχές θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 20η Φεβρουαρίου 2014.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

(Η με αρ.πρωτ.Δ.Κ.Π.1018796 ΕΞ 2014/29-01-2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, βρίσκεται στη μορφή .pdf)