Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.215/4-5-17 - Χρήση τερματικών POS

sima_sesse                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

        Αθήνα, 4 Μαΐου 2017

        Αριθμ. πρωτ. 215

                                   Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                   της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση  : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα  : 210-3307450,60,70,80,90

FAX           : 210-3848335

E-mail       : notaries@notariat.gr

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

  Αναφορικά με την Κ.Υ.Α. 45231/20-4-2017 «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α΄ 240)» (ΦΕΚ 1445/27-4-2017 τευχ. Β’), σας πληροφορούμε ότι βρισκόμαστε σε επικοινωνία με το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την υποχρέωσή μας για χρήση τερματικού POS και αποδοχή πληρωμής για τις υπηρεσίες μας μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών. Παράλληλα, υπάρχουν επαφές με όλες τις τράπεζες για την επίτευξη της καλύτερης οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια τερματικών POS. Εντός του επομένου δεκαημέρου, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

  Υπενθυμίζουμε ότι η υποχρέωση συμμόρφωσής μας με την ως άνω Κ.Υ.Α. έχει προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευσή της, δηλ. μέχρι 20/7/2017.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας