Έγγραφο Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.224/1-7-2022 - Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του Κανονισμού 650/2012 περί κληρονομικής διαδοχής για τους συμβολαιογράφους

sima_sesse                  

       Αθήνα, 1η Ιουλίου 2022

       Αριθμ. Πρωτ. 224

                                        Προς

                                        Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Ευτυχία Καραστάθη (22210-24100)

 

ΘΕΜΑ: «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του Κανονισμού 650/2012 περί κληρονομικής διαδοχής για τους συμβολαιογράφους»

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

στα πλαίσια της εφαρμογής του Κανονισμού 650/2012 σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου, το Συμβούλιο των Συμβολαιογραφιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CNUE) έθεσε σε λειτουργία το πρόγραμμα MAPE Successions, το οποίο έχει ως στόχο την ανάλυση της εφαρμογής του ως άνω  Κανονισμού 650/2012 στις χώρες που συμμετέχουν στο CNUE και τον αντίκτυπό του στους πολίτες και τους επαγγελματίες. Το πρόγραμμα εισήλθε στο στάδιο της συλλογής δεδομένων από όλες τις Εθνικές Συμβολαιογραφίες-μέλη του  CNUE και έχει ήδη συγκεντρωθεί ένας σημαντικός αριθμός δεδομένων, μέσω σχετικού  ερωτηματολογίου, στο οποίο παρακαλείσθε να απαντήσετε το αργότερο μέχρι τις 8 Ιουλίου 2022.

Το ερωτηματολόγιο θα το βρείτε στον κατωτέρω σύνδεσμο και στην Ελληνική γλώσσα (πατώντας στην πάνω δεξιά γωνία την ένδειξη για τη γλώσσα) και δεν θα απαιτηθούν παραπάνω από 10’ για την καταγραφή των απαντήσεων σας.

Οι πληροφορίες που θα συλλεγούν θα βοηθήσουν το Συμβούλιο των Συμβολαιογραφιών της Ε.Ε. (CNUE) να εκπονήσει μελέτη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να προτείνει βελτιώσεις και αλλαγές ενόψει της επαναξιολόγησης του Κανονισμού το 2025.

  • Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του κανονισμού περί κληρονομικής διαδοχής για τους συμβολαιογράφους, το οποίο είναι διαθέσιμο σε 19 γλώσσες στον ακόλουθο σύνδεσμο  https://www.enn-rne.eu/publicSurvey/3

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας