Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.274/5-9-2022 - Υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών

sima_sesse                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2022

       Αριθμ. Πρωτ. 274

                                        Προς

                                        Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                         της Χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX               : 210 384 8335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Αθανάσιος Δράγιος τηλ. (210-3303135)

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι η καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων ενδιαφέροντος  (με τα σχετικά δικαιολογητικά) για εγγραφή φυσικών ή νομικών προσώπων στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών είναι η 31η Οκτωβρίου 2022, προκειμένου να συμπεριληφθούν στην επιλογή με δημόσια κλήρωση, που θα διενεργηθεί μέχρι 31 Ιανουαρίου 2023.

Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο έχουν δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, πτυχιούχοι οικονομικών σχολών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και νομικά πρόσωπα με εταιρική μορφή και αντικείμενο την παροχή νομικών ή οικονομικών υπηρεσιών και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στην φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης. Επισημαίνεται, ότι τα διορισμένα πρόσωπα δικαιούνται ελάχιστη αμοιβή χιλίων (1.000,00) ευρώ ανά υπόθεση.

Η αίτηση, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) από τη διαδρομή: Περιουσία και φορολογία à Δημόσια περιουσία και εθνικά κληροδοτήματα à Κοινωφελείς περιουσίες à Υποβολή αιτήσεων, στοιχείων & εγγράφων για κοινωφελείς περιουσίες

<https://www.minfin.gr/web/g.g.-demosias-periousias/ypobole-aiteseon-stoicheion-engraphon>.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας