Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 31η/5-5-2015 «Έλεγχος πληρεξουσίου μέσω Ευρωπαϊκού Συμβολαιογραφικού Δικτύου»

sima_sesse                   EΓΚΥΚΛΙΟΣ 31η

 

           Αθήνα, 5 Μαΐου 2015

           Αριθμ. πρωτ. 229

 

                                      Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                      της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ.Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78

Τηλέφωνα    : 210-3307450-60-70-80-90

FAX             : 210-3812249-3848335

E-mail         : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : κ. ‘Ελενα Τσερτσιγιάννη

Συμ/φος Αθηνών, Εκπρόσωπος της

Ελληνικής Συμβολαιογραφίας στο

Ευρωπαϊκό Συμβολαιογραφικό

Δίκτυο (τηλ. 2103212646)

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 Σας ενημερώνουμε ότι οι εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Συμβολαιογραφιών στο Ευρωπαϊκό Συμβολαιογραφικό Δίκτυο (European Notarial Network - σχετική η εγκύκλιος 20/30-3-2011), στο πλαίσιο παροχής συνδρομής στους συμβολαιογράφους που αντιμετωπίζουν πρακτικά ζητήματα με διασυνοριακά στοιχεία, συνέταξαν και μετέφρασαν σε όλες τις γλώσσες για τη διευκόλυνση των Ευρωπαϊων Συμβολαιογράφων που θέλουν να ελέγξουν πληρεξούσια έγγραφα που τους προσκομίζονται από Ευρωπαικές χώρες-μέλη του Δικτύου το ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ.

 Συχνά μας προσκομίζεται πληρεξούσιο έγγραφο που έχει συνταχθεί σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα για να το χρησιμοποιήσουμε στη σύνταξη συμβολαίου μας, χωρίς εμείς να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν αυτό το έγγραφο είναι ιδιωτικό ή δημόσιο και αν επιτρέπεται να το χρησιμοποιήσουμε για τη συγκεκριμένη συμβολαιογραφική πράξη ή όχι. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, οι εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Συμβολαιογραφιών στο Ευρωπαϊκό Συμβολαιογραφικό Δίκτυο συνεργάστηκαν για τη σύνταξη του συνημμένου εντύπου, στο οποίο υπάρχουν πληροφορίες για τον αιτούντα συμβολαιογράφο, τον αποδέκτη του εντύπου, τον έλεγχο της ύπαρξης ή της ανάκλησης του πληρεξουσίου, αν συμφωνεί το έντυπο που έχουμε στα χέρια μας με το έντυπο που έχει στα χέρια του ο συντάξας αυτό Ευρωπαίος συνάδελφος και κυρίως αν πληρεί το πληρεξούσιο που μας προσκομίστηκε τις τυπικές προυποθέσεις του εθνικού δικαίου της χώρας προέλευσης όσον αφορά στη χρήση για την οποία προορίζεται.

 Για τον έλεχο των πληρεξουσίων εγγράφων που σας προσκομίζονται λοιπόν, μπορείτε να συμπληρώνετε το ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ και να το αποστέλνετε ηλεκτρονικά στη συνάδελφο συμβολαιογράφο Αθηνών κ. ‘Ελενα Τσερτσιγιάννη, εκπρόσωπο της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας στο Ευρωπαϊκό Συμβολαιογραφικό Δίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση : eltserts@gmail.com (τηλ/fax: 210-3212646,210-3211298), η οποία θα το προωθεί άμεσα στο συνάδελφο της Ευρωπαικής χώρας που σας ενδιαφέρει για να λάβετε μία άμεση και έγκυρη απάντηση.

 Οι χώρες των οποίων οι συμβολαιογράφοι είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβολαιογραφικού Δικτύου είναι οι ακόλουθες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Λεττονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχική Δημοκρατία.

 Ακολουθούν συνημμένα σε μετάφραση στα ελληνικά τόσο το ενημερωτικό φυλλάδιο του Συμβουλίου των Συμβολαιογραφιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C.N.U.E.) για το Ευρωπαϊκό Συμβολαιογραφικό Δίκτυο (European Notarial Network) όσο και το ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ.

Το έντυπο θα το βρείτε αναρτημένο και στο intranet της ιστοσελίδας μας.

 

Με τιμή

 Ο Πρόεδρος

 Κωνσταντίνος Βλαχάκης

(Το ενημερωτικό φυλλάδιο και το έντυπο αιτήματος ελέγχου, βρίσκονται στη μορφή .pdf)