Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 33η/14-5-2015 «Έλεγχος εταιρειών μέσω Ευρωπαϊκού Συμβολαιογραφικού Δικτύου-Ευρωπαϊκό Συμβολαιογραφικό "Διαβατήριο Νομικών Προσώπων"»

sima_sesse                            EΓΚΥΚΛΙΟΣ 33η

 

             Αθήνα, 14 Μαΐου 2015

             Αριθμ. πρωτ. 257

 

                                           Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                           της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ.Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78

Τηλέφωνα    : 210-3307450-60-70-80-90

FAX             : 210-3812249-3848335

E-mail         : notaries@notariat.gr

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

    Σας ενημερώνουμε ότι οι εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Συμβολαιογραφιών στο Ευρωπαϊκό Συμβολαιογραφικό Δίκτυο (European Notarial Network - σχετική η εγκύκλιος 20/30-3-2011), στο πλαίσιο παροχής συνδρομής στους συμβολαιογράφους που αντιμετωπίζουν πρακτικά ζητήματα με διασυνοριακά στοιχεία, συνέταξαν και μετέφρασαν σε όλες τις γλώσσες για τη διευκόλυνση των Ευρωπαίων Συμβολαιογράφων που θέλουν να ελέγξουν το καθεστώς νομικών προσώπων προερχομένων από Ευρωπαϊκές χώρες-μέλη του Δικτύου το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ «ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ».

    Ο  έλεγχος της εκπροσώπησης των αλλοδαπών νομικών προσώπων που εμφανίζονται ενώπιόν μας ως συμβαλλόμενα μέρη είναι θέμα που μας απασχολεί όλο και συχνότερα. Για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος, οι εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Συμβολαιογραφιών στο Ευρωπαϊκό Συμβολαιογραφικό Δίκτυο συνεργάστηκαν για τη σύνταξη του συνημμένου εντύπου, στο οποίο υπάρχουν πληροφορίες από τον πιστοποιούντα συμβολαιογράφο σχετικά με το καθεστώς του νομικού προσώπου, την εκπροσώπησή του από τα όργανά του ή βάσει πληρεξουσίου, το περιεχόμενο και τους περιορισμούς των δικαιωμάτων εκπροσώπησης.

    Το έντυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δύο τρόπους:

     Είτε ο συμβολαιογράφος που συντάσσει το καταστατικό της εταιρείας συμπληρώνει το έντυπο για να το παραδώσει στην εταιρεία που σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί εντός κάποιου από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κάτι αντίστοιχο με τη βεβαίωση ίδρυσης που δίνουμε εμείς στις νεοϊδρυόμενες εταιρείες) είτε ο συμβολαιογράφος που καλείται να ελέγξει την αλλοδαπή εταιρεία που εμφανίζεται ενώπιόν του, ζητά από την εταιρεία να του προσκομίσει αυτό το έντυπο συμπληρωμένο από τον αλλοδαπό συμβολαιογράφο που συνέταξε το καταστατικό της.

    Η χρήση του εντύπου είναι καθαρά προαιρετική για τη διευκόλυνση των Ευρωπαίων συναδέλφων στις περιπτώσεις που οι ίδιοι το θεωρούν χρήσιμο και όχι ένα επιπλέον έγγραφο που απαιτείται να προσκομίζεται ή να προσαρτάται .

    Για την περίπτωση του ελέγχου αλλοδαπής εταιρείας που εμφανίζεται ενώπιόν σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη συνάδελφο συμβολαιογράφο Αθηνών κ. Έλενα Τσερτσιγιάννη, εκπρόσωπο της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας στο Ευρωπαϊκό Συμβολαιογραφικό Δίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eltserts@gmail.com (τηλ/fax: 210-3212646,: 210-3211298), η οποία θα προωθεί άμεσα το αίτημά σας μέσω του αντίστοιχου εκπροσώπου στο Δίκτυο στο συνάδελφο της Ευρωπαϊκής χώρας που σας ενδιαφέρει για να λάβετε μία έγκυρη απάντηση.

   Οι χώρες των οποίων οι συμβολαιογράφοι είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβολαιογραφικού Δικτύου είναι οι ακόλουθες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Λεττονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχική Δημοκρατία.

  Ακολουθεί συνημμένο σε μετάφραση στα ελληνικά το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ «ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ».

Το έντυπο θα το βρείτε αναρτημένο και στο intranet της ιστοσελίδας μας.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης