Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.349/3-12-2018 - Υποχρέωση δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού

sima_sesse                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

         Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2018

         Αριθμ. Πρωτ. 349

                                            ΠΡΟΣ

                                            όλους τους Συμβολαιογράφους της

                                                                                              χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX              : 210-3848335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 Σας ενημερώνουμε ότι με την ΚΥΑ αριθμ. ΔΕΑΦ 1128500 ΕΞ 2018, ΦΕΚ Β 3965/12.09.2018, προστέθηκε το άρθρο 5Β στην ΚΥΑ 45231/2017, σύμφωνα με το οποίο ορίσθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000€) ευρώ, για τη μη συμμόρφωση των υπόχρεων σε δήλωση των επαγγελματικών τους λογαριασμών στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr) μέχρι την 11η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη.

  Σημειώνεται ότι μπορείτε να ορίσετε περισσότερους του ενός λογαριασμούς ως επαγγελματικούς. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης  επαγγελματικού λογαριασμού στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., επιβάλλεται στους υπόχρεους διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατό (100€) ευρώ.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας