Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 35η/22-5-2015 «Εγχειρίδιο κληρονομικής διαδοχής»

sima_sesse                        EΓΚΥΚΛΙΟΣ 35η

 

               Αθήνα, 22 Μαΐου 2015

               Αριθμ. πρωτ. 275

 

                                                Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                                της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση     : Γ.Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78

Τηλέφωνα     : 210-3307450-60-70-80-90

FAX              : 210-3812249-3848335

E-mail          : notaries@notariat.gr

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 Σας ενημερώνουμε ότι οι εκπρόσωποι των Ευρωπαικών Συμβολαιογραφιών στο Ευρωπαϊκό Συμβολαιογραφικό Δίκτυο (European Notarial Network - σχετική η εγκύκλιος 20/30-3-2011), στο πλαίσιο παροχής συνδρομής στους συμβολαιογράφους που αντιμετωπίζουν πρακτικά ζητήματα με διασυνοριακά στοιχεία, συνέταξαν και μετέφρασαν σε όλες τις γλώσσες για τη διευκόλυνση των Ευρωπαίων Συμβολαιογράφων ένα πρακτικό εγχειρίδιο με πληροφορίες για τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημοσίων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση του ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου, ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή στις 17 Αυγούστου 2015.

 Το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού καλύπτει όλα τα θέματα αστικού δικαίου που άπτονται της κληρονομικής διαδοχής, δηλαδή όλες τις περιπτώσεις απόκτησης αιτία θανάτου περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων είτε δυνάμει διατάξεως τελευταίας βουλήσεως είτε δυνάμει εξ αδιαθέτου διαδοχής.

  Ο Κανονισμός εφαρμόζεται στην κληρονομική διαδοχή προσώπων των οποίων ο θάνατος επέρχεται κατά ή μετά την 17.8.2015.

 Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη συνάδελφο συμβολαιογράφο Αθηνών κ. ‘Ελενα Τσερτσιγιάννη, εκπρόσωπο της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας στο Ευρωπαϊκό Συμβολαιογραφικό Δίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση : eltserts@gmail.com ή στα τηλεφωνα: 210-3212646,: 210-3211298.

 Ακολουθεί συνημμένο σε μετάφραση στα ελληνικά το εγχειρίδιο για την επεξήγηση του Κανονισμού για τη διασυνοριακή κληρονομική διαδοχή.

 Το εγχειρίδιο θα το βρείτε αναρτημένο και στο intranet της ιστοσελίδας μας.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

 Κωνσταντίνος Βλαχάκης

(Το εγχειρίδιο βρίσκεται στη μορφή .pdf)