Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.369/14-12-2018 - Παράταση προθεσμίας δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού

sima_sesse                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2018

       Αριθμ. Πρωτ. 369

                                 ΠΡΟΣ

                                 Όλους τους Συμβολαιογράφους της

                                                                                   χώρας

 

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78

Τηλέφωνα     : 210-3307450,60,70,80,90

FAX              : 210-3848335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

   Σε συνέχεια της από 3-12-2018 Ανακοινώσεώς μας σχετικά με την υποχρέωση δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού, σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΕΑΦ 1184793 ΕΞ /1312-2018 (ΦΕΚ 5619/13-12-2018), με την οποία παρατείνεται μέχρι 15 Ιανουαρίου 2019 η υποχρέωση αυτή.

   Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 45231/2017 (ΦΕΚ 1445 Β), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΔΕΑΦ 1128500 ΕΞ 2018 (ΦΕΚ 3965 Β), η μη συμμόρφωση των υπόχρεων σε δήλωση των επαγγελματικών τους λογαριασμών στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr) επισύρει  διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000€) ευρώ, καθώς ότι σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού στον ως άνω διαδικτυακό τόπο, επιβάλλεται επιπλέον διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατό (100€) ευρώ. Τέλος, επισημαίνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης περισσότερων του ενός λογαριασμού ως επαγγελματικού.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Η ως άνω σχετ. ΚΥΑ βρίσκεται στη μορφή .pdf)