Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 37η/6-7-2016 «Εφαρμογή των διατάξεων των ν.δ.1297/1972 και ν.2166/1993 επί μετατροπής ατομικής επιχείρησης και κοινωνίας αστικού δικαίου σε ΙΚΕ»

sima_sesse                       ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 37η

      

       Αθήνα, 6 Ιουλίου 2016

       Αριθμ. Πρωτ. 383

                                   

                                    Προς όλους τους Συμβολαιογράφους

                                    της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX          : 210 384 8335

E-mail      : notaries@notariat.gr

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 Σας διαβιβάζουμε τη με αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β’ 1084102 ΕΞ 2016/01.06.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης, Διοίκηση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, Τμήμα Β’), σύμφωνα με την οποία είναι δυνατή η μετατροπή ατομικής επιχείρησης και κοινωνίας αστικού δικαίου που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σε ΙΚΕ, κατ’ εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων των ν.δ.1297/1972 και ν.2166/1993.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

    Γεώργιος Ρούσκας

(Η ως άνω εγκύκλιος του Υπ. Οικονομικών βρίσκεται στη μορφή .pdf)