Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.412/12-9-2019 - Εγγραφή στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών

sima_sintonistikis                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

        Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2019

        Αριθμ. πρωτ. 412

                                                   ΠΡΟΣ

                                                   Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                                   της χώρας

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

 Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 73108 ΕΞ 2019/1-7-2019 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2876 Β’), περί καθορισμού των λεπτομερειών για την κατάρτιση και λειτουργία του Μητρώου εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στην κλήρωση του Ιανουαρίου 2020, θα πρέπει να υποβάλλετε  αίτηση μέχρι και την 31.10.2019.

  Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών (http://www.minfin.gr) – Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωφελών Περιουσιών, στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.minfin.gr/web/guest/-/psephiakes-yperesies-ethnikon-klerodotematon

 Για την υποβολή της ως άνω αίτησης θα πρέπει να εισάγετε τους κωδικούς πρόσβασής σας στο TAXISnet.

  

                                                                          Με τιμή

                                                                       Ο Πρόεδρος

                                                                  Γεώργιος Ρούσκας