Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.44/1-2-17 σχετικά με την αποδοχή ή μη μέσων πληρωμής με κάρτα από τους συμβολαιογράφους

sima_sesse

 

      Αθήνα 1 Φεβρουαρίου 2017

      Αριθμ. πρωτ. 44

                                           Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                           της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78

Τηλέφωνα : 210-3307450,60,70,80,90

FAX          : 210-3848335

E-mail      : notaries@notariat.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,       

   Κατόπιν ερωτημάτων συναδέλφων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 66 του Ν.4446/2016 για την υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή αναφορικά με την αποδοχή ή μη μέσων πληρωμής με κάρτα, σας ενημερώνουμε ότι, μέχρι και σήμερα, δεν υφίσταται η ανωτέρω υποχρέωση για τους συμβολαιογράφους.

   Ως εκ τούτου δεν υποχρεούμεθα να αναγράφουμε την ύπαρξη η μη μέσου ηλεκτρονικής πληρωμής (POS) στα συμβολαιογραφεία μας.

   Αναμένεται έκδοση υπουργικής απόφασης που θα ρυθμίζει αναλυτικά τους κλάδους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 66 του Ν.4446/2016.

                                                             Με τιμή

                                                         Ο Πρόεδρος

                                                     Γεώργιος Ρούσκας