Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 57η/28-5-2014 «Μη επιβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων κατά τη σύσταση των εταιρειών (ΠΟΛ.1133/08.05.2014)»

sima_sesse                           ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 57η

 

                       Αθήνα, 28 Μαΐου 2014

                       Αριθμ. Πρωτ. 302

 

                                Προς όλους τους Συμβολαιογράφους

                                της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση   : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα   : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX            : 210 384 8335

E-mail        : notaries@notariat.gr

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με την υπ’ αριθμόν 49/16.04.2014 εγκύκλιο της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος σας ενημερώσαμε ότι σύμφωνα με το άρθρο πρώτο § ΣΤ, υποπαραγρ. ΣΤ.22 του Ν.4254/2014 ΦΕΚ Α΄85/7-4-2014, από τις 07.04.2014 δεν επιβάλλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17 έως 31 του Ν.1676/1986, κατά τη σύσταση των υποκειμένων προσώπων στο φόρο αυτό.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, και όπως προκύπτει από την ΠΟΛ 1133/08.05.2014 Υπουργείου Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης, Διεύθυνση Τελών & Ειδικών Φορολογιών, Τμήμα Α΄) (η οποία συνημμένα σας κοινοποιείται) η μη επιβολή φόρου δεν συνεπάγεται επιβολή τελών χαρτοσήμου, οι διατάξεις για την επιβολή των οποίων, καταργήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ίδιου νόμου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

(Η ΠΟΛ.1133/8-5-14 βρίσκεται στη μορφή .pdf)