Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 66η/5-11-2015 «Φορολογική Ενημερότητα - Σύσταση Εταιρειών - Υ.Μ.Σ.»

sima_sesse                   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 66η

 

          Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015

          Αριθμ. Πρωτ. 625

 

                                       Προς όλους τους Συμβολαιογράφους

                                       της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX             : 210 384 8335

E-mail         : notaries@notariat.gr

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε σχέση με το ζήτημα του ελέγχου Φορολογικής Ενημερότητας κατά τη σύσταση των εταιριών με τη διαδικασία της ΥΜΣ του Ν. 3853/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε στη συνέχεια, ιδίως με το Ν. 4262/2014, σας κοινοποιούμε το σύνολο της ως σήμερα υπάρχουσας αλληλογραφίας και εγκυκλίων, για να λάβετε γνώση.

Εφιστούμε ιδιαιτέρως την προσοχή σας στο ότι, με τα ως σήμερα δεδομένα, αντίθετα με την παλαιότερα εκδοθείσα 54/12-5-2014 Εγκύκλιο της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, εξακολουθεί να απαιτείται από την ΥΜΣ η έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας για τη σύσταση εταιριών (προσωπικών, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών, περιορισμένης και ανωνύμων), δεδομένου ότι αυτή είναι προς το παρόν η εκπεφρασμένη άποψη της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης σύμφωνα με το με αριθμό 336/3.7.2014 εισερχόμενο έγγραφο Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (η οποία τότε δεν κοινοποιήθηκε). 

Θα συνεχιστούν οι προσπάθειες απλούστευσης της διαδικασίας και θα ενημερωθείτε για κάθε νεότερο σχετικά.

Συνημμένα αποστέλλονται τα με αριθμούς πρωτοκόλλου :

  • 266/12.5.2014/54η Εγκύκλιος της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε.
  • 312/5.6.2014 έγγραφο της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. προς τον Πρωθυπουργό
  • 336/3.7.2014 εισερχόμενο έγγραφο Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
  • 510/9.12.2014/92η Εγκύκλιος της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας