Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 67η/23-12-2016 «Νόμος 4446/2016: Αναστολή του Φόρου Υπεραξίας - Κατάργηση της παρ. 6 του άρθρου 10 του ν.δ. 3082/1954»

sima_sesse                                 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 67η

       Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2016

       Αριθμ. Πρωτ. 729

                                                Προς όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Ευτυχία Καραστάθη

 

ΘΕΜΑ: Νόμος 4446/2016: Αναστολή του Φόρου Υπεραξίας - Κατάργηση της παρ. 6 του άρθρου 10 του ν.δ. 3082/1954

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν.4446/2016 (ΦΕΚ Α’ 240/22.12.2016) με τίτλο "Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις.", το οποίο και σας αποστέλλουμε συνημμένα.

Σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 5 του άνω νόμου, παρατείνεται η αναστολή της εφαρμογής του φόρου υπεραξίας από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας με επαχθή αιτία, που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018. Σημειώνεται ότι με το άρθρο 90 του ν. 4316/2014 είχε χορηγηθεί αναστολή του φόρου υπεραξίας έως την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 2 του άνω νόμου, καταργείται η παρ. 6 του αρ. 10 του ν.δ. 3082/1954 (Α’ 257), η οποία αφορά τη βεβαίωση του Γραμματέα Πρωτοδικών Αθηνών περί υπάρξεως ή μη διαθήκης, στις περιπτώσεις έκδοσης κληρονομητηρίου, κατάθεσης δήλωσης φόρου κληρονομιάς ή αίτησης μεταγραφής δηλώσεως αποδοχής κληρονομιάς.

Τέλος προς ενημέρωση σας, σας εφιστούμε την προσοχή στο Μέρος Ε – Θέματα Αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, Κεφάλαιο Α - Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης Παρελθόντων Ετών  (Άρθρα 57 έως 61).

                                                  Με τιμή

                                                Ο Πρόεδρος

                                            Γεώργιος Ρούσκας

(Ο Ν.4446/2016 βρίσκεται στη μορφή .pdf)