Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 6η/21-2-2023 «Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου»

sima_sesse                      ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6η

       Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2023

       Αριθμ. Πρωτ. 29

                                        ΠΡΟΣ

                                        Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

 

ΘΕΜΑ: Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι στις 15.02.2023 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄ 29 ο Ν. 5020/2023 ο Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου.

Μεταξύ άλλων συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος είναι οι διατάξεις:

  • των Ναυτικών Υποθηκών (άρθρα 17 επ.)
  • των Ναυτικών Προνομίων (άρθρα 42 επ.)
  • της συντηρητικής και αναγκαστικής κατάσχεσης  πλοίων (άρθρα 272 επ.)
  • των παραγραφών (άρθρα 280 επ.)

Συνημμένα σας αποστέλλεται το σχετικό ΦΕΚ.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας