Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 90η/2-12-2014 «Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών, που εισπράττουν οι συμβολαιογράφοι»

sima_sesse                               ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  90η

 

            Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2014

            Αριθμ. πρωτ. 499

 

                                               Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                               της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα : 210-3307450,60,70,80,90

FAX          : 210-3848335

E-mail      : notaries@notariat.gr

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ.Δ.Φ.Δ. 1158078 ΕΞ 2014/28-11-2014 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (Γεν. Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γεν. Δν/νση Φορολογικής Διοίκησης, Δ/νση Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής & Νομοθεσίας), με θέμα: «Φορολογική μεταχείριση  των αμοιβών, που εισπράττουν οι συμβολαιογράφοι».

Επισήμανση: Το παράδειγμα που αναγράφεται στο ως άνω έγγραφο αναφέρεται σε τραπεζικό συμβόλαιο και τα ποσά που αναφέρονται είναι εσφαλμένα. Η ορθή παράθεση του παραδείγματος έχει ως ακολούθως: Συμβολαιογράφος εισπράττει αναλογική αμοιβή 1000.00€ επιπλέον ΦΠΑ 230.00€. Για την αμοιβή αυτή καταθέτει 578.00€ στο συμβολαιογραφικό σύλλογο, 90.00€ στο Ταμείο Νομικών (Τ.Ν.) και 272.50€ (60,00 + 212,50€) στο Ταμείο Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ). Επομένως η παρακράτηση φόρου είκοσι τοις εκατό (20%) θα διενεργηθεί επί του ποσού των 422.00€ (ήτοι 1000.00€ αμοιβή συμβολαιογράφου – 578.00€ κατάθεση στο συμβολαιογραφικό σύλλογο).

Επίσης σας διαβιβάζουμε συνημμένα το υπ’ αριθμ. πρωτ. 318/11-6-2014 έγγραφο του Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος προς την Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κ. Κατερίνα Σαββαΐδου, σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα αλλά και γενικότερα για τη φορολογική μεταχείριση των αμοιβών των συμβολαιογράφων.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

 

(Τα ως άνω έγγραφα με αριθμ.πρωτ.Γ.Δ.Φ.Δ. 1158078 ΕΞ 2014/28-11-2014 & 318/11-6-2014, βρίσκονται στη μορφή .pdf)