Αρ.Πρωτ.:1128/10-11-2014. Θέμα:«Κύρωση Σύμβασης υπογραφείσας στις 15 Σεπτεμβρίου 1977 στην Αθήνα, περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων»

sima_sullogou

 

 

           Θεσσαλονίκη 10-11-2014

           Αριθμ.πρωτ.1128

 

 

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

            Θέμα: Κύρωση Σύμβασης υπογραφείσας στις 15 Σεπτεμβρίου 1977 στην Αθήνα, περί

                    απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων.

            Σχετικό: Το με αρ.πρωτ.οικ.22746/3-6-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

 

Σας διαβιβάζουμε το άνω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, για να λάβετε γνώση.

 

                                                      Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Η Πρόεδρος                                 Η Γεν.Γραμματέας 

Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση         Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου  

(Το με αρ.πρωτ.οικ.22746/3-6-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, βρίσκεται στη μορφή .pdf)