Αρ.Πρωτ.:136/22-2-2021. Θέμα:«Κατάργηση ειδικού άμισθου υποθηκοφυλακείου Έδεσσας»

sima_sullogou

 

          Θεσσαλονίκη 22-2-2021

           Αρ.πρωτ.136

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

           Θέμα: κατάργηση ειδικού άμισθου υποθηκοφυλακείου Έδεσσας   

                   

 Σας αποστέλλουμε το ΦΕΚ τ.Β΄ 641/18-2-2021 το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Υ.Α. σχετικά με την κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Έδεσσας  και σύσταση Υποκαταστήματος Έδεσσας στο Κτηματολογικό Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», από τις 19 Φεβρουαρίου 2021.

 Επίσης, σας αποστέλλουμε συνημμένα, το έντυπο αίτησης μεταγραφής που πρέπει να στέλνετε προκειμένου να καταχωρούνται οι πράξεις στα νέα υποκαταστήματα Κτηματολογικών Γραφείων που συστήνονται σε αντικατάσταση των καταργηθέντων αμίσθων υποθηκοφυλακείων

 

                            Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                      Η Πρόεδρος                                      Η Γεν. Γραμματέας

        Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                  Θεανώ Μαρέτη

(Τα ως άνω σχετ. έγγραφα βρίσκονται στη μορφή .pdf)