Αρ.Πρωτ.:136/9-2-2016. Θέμα: «Παραμονή και εργασία ομογενών από την Αλβανία»

sima_sullogou

 

 

 

          Θεσσαλονίκη 9-2-2016          

          Αριθ.πρωτ.136

                       

                       

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης 

  

       Θέμα: Παραμονή και εργασία ομογενών από Αλβανία

     

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο Σύλλογο από μέλη μας σχετικά με την εγκυρότητα Ειδικών Δελτίων Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο), σας αποστέλλουμε την ΚΥΑ4000/10-πβ’/14-1-2012 (ΦΕΚΒ’3043/15-11-2012) η οποία αφορά το άνω θέμα.

Εφιστούμε την προσοχή σας ιδιαίτερα στο άρθρο 14 αυτής.

 

Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς  

         Η Πρόεδρος                                    Ο Γεν. Γραμματέας

        Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Η ως άνω ΚΥΑ βρίσκεται στη μορφή .pdf)