Αρ.Πρωτ.:145/24-2-2021. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

sima_sullogou

 

          Θεσσαλονίκη 24-2-2021   

          Αριθμ.πρωτ.145

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                Θέμα: Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις  

  

  Σας διαβιβάζουμε τα με αριθμ.πρωτ.29,22,89,88,90,91/2021 έγγραφα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες, σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

 

                                  Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                        Η Πρόεδρος                                       Η Γεν. Γραμματέας

          Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                    Θεανώ Μαρέτη