Αρ.Πρωτ.:892/14-11-2005. Θέμα:«Νέα διεύθυνση του Υποθηκοφυλακείου Γιαννιτσών»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ           Θεσσαλονίκη 14.11.2005
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                      Αρ.πρωτ.892

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Νέα διεύθυνση του Υποθηκοφυλακείου Γιαννιτσών

Σας γνωρίζουμε ότι από τις 25-10-2005 το Υποθηκοφυλακείο Γιαννιτσών έχει μεταφερθεί στις νέες του εγκαταστάσεις στην οδό Μπάφρας 10.

        Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
   Ο Πρόεδρος             Η Γεν. Γραμματέας
Ευάγγελος Σαρρής       Χριστίνα Φαρδή