Αρ.Πρωτ.:149/2-3-2022. Θέμα:«Κατάργηση του ειδικού άμισθου υποθηκοφυλακείου Νάουσας»

sima_sullogou

 

          Θεσσαλονίκη 2-3-2022

          Αρ.πρωτ.149

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                 Θέμα: Κατάργηση του ειδικού άμισθου υποθηκοφυλακείου Νάουσας

                  

 Σας αποστέλλουμε το ΦΕΚ τ.Β΄ 434/7-2-2022 το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» σχετικά με την κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Νάουσας Ημαθίας από τις 17 Φεβρουαρίου 2022.

 Επίσης, σας αποστέλλουμε συνημμένα, το έντυπο αίτησης μεταγραφής που πρέπει να στέλνετε προκειμένου να καταχωρούνται οι πράξεις στα νέα υποκαταστήματα Κτηματολογικών Γραφείων που συστήνονται σε αντικατάσταση των καταργηθέντων αμίσθων υποθηκοφυλακείων.

 

                                                 Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                    Ο Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας

                               Δημήτριος Τζίμας                    Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Τα ως άνω σχετ. έγγραφα βρίσκονται στη μορφή .pdf)