Αρ.Πρωτ.:165/21-2-2020. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

sima_sullogou

 

         Θεσσαλονίκη 21-2-2020

         Αριθμ.πρωτ.165

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

         Θέμα: Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις 

 

Σας διαβιβάζουμε τα με αριθμ.πρωτ.68,61,53,30/2020 έγγραφα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες, σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

 

                           Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                    Η Πρόεδρος                                   Η Γεν. Γραμματέας

        Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου             Θεανώ Μαρέτη