Αρ.Πρωτ.:172/9-3-2021. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

sima_sullogou

 

          Θεσσαλονίκη 9-3-2021

          Αριθμ.πρωτ.172

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                   Θέμα: Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις  

  

 Σας διαβιβάζουμε τα με αριθμ.πρωτ.93,94,97,111,115/2021 έγγραφα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες, σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

 

                                    Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                        Η Πρόεδρος                                       Η Γεν. Γραμματέας

          Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                    Θεανώ Μαρέτη