Αρ.Πρωτ.:624/23-6-2009. Θέμα:«Κατάλογοι Υποθηκοφυλακείων, Κτηματολογικών Γραφείων & Γραφείων Κτηματογράφησης»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ     Θεσσαλονίκη 23-6-2009
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                Αριθμ.πρωτ.624

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Κατάλογοι Υποθηκοφυλακείων, Κτηματολογικών Γραφείων
& Γραφείων Κτηματογράφησης

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας αποστέλλουμε ενημερωμένους τους καταλόγους των Υποθηκοφυλακείων, Κτηματολογικών Γραφείων & Γραφείων Κτηματογράφησης, οι οποίοι περιέχουν τις διευθύνσεις, τηλέφωνα και ωράριο λειτουργίας τους.
Επισημαίνεται ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης www.ministryofjustice.gr καθώς και σ’ αυτήν της Κτηματολόγιο Α.Ε. www.ktimatologio.gr μπορείτε να αναζητήσετε περαιτέρω πληροφορίες και να ενημερωθείτε σχετικά, αν τυχόν επέλθουν αλλαγές (διευθύνσεων, τηλεφώνων κ.λπ.) στα ισχύοντα σήμερα στοιχεία.

                     Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
           Η Πρόεδρος                          Η Γεν. Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση  Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Οι κατάλογοι βρίσκονται στη μορφή .pdf)