Αρ.Πρωτ.:919/5-10-2009. Θέμα:«Αλλαγή ωραρίου λειτουργίας Γραφείων Κτηματογράφησης Δήμων Κιλκίς, Πολυγύρου και Κατερίνης»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ      Θεσσαλονίκη 5-10-2009
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                 Αριθμ.πρωτ.919

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Αλλαγή ωραρίου λειτουργίας Γραφείων Κτηματογράφησης
Δήμων Κιλκίς, Πολυγύρου και Κατερίνης
Σχετ.: Το με αριθμ.πρωτ.0932517/30-9-2009 της Κτηματολόγιο Α.Ε.-
Περιφερειακό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Σας γνωρίζουμε ότι με το άνω σχετικό έγγραφό του το Περιφερειακό Κέντρο Θεσσαλονίκης της Κτηματολόγιο Α.Ε., μας ενημέρωσε ότι από την Τρίτη 6-10-2009 τα γραφεία Κτηματογράφησης των Δήμων Κιλκίς, Πολυγύρου και Κατερίνης θα λειτουργούν με το εξής ωράριο:
Το Γραφείο Κτηματογράφησης Δήμου Κιλκίς κάθε Τετάρτη και ώρες 9.30-15.30.
Το Γραφείο Κτηματογράφησης Δήμου Πολυγύρου κάθε Πέμπτη και ώρες 9.30-15.30.
Το Γραφείο Κτηματογράφησης Δήμου Κατερίνης κατά τις ημέρες Δευτέρα και Τετάρτη και ώρες 9.30-15.30.

                      Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
              Η Πρόεδρος                      Η Γεν. Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση  Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου