Αρ.Πρωτ.:1014/30-10-2009. Θέμα:«Αλλαγή ωραρίων λειτουργίας Γραφείων Κτηματογράφησης Δήμων Εδέσσης, Φλώρινας & Κιλκίς»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ       Θεσσαλονίκη 30-10-2009
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                   Αριθμ.πρωτ.1014

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Αλλαγή ωραρίου λειτουργίας Γραφείων Κτηματογράφησης
Δήμων Εδέσσης, Φλώρινας και Κιλκίς
Σχετ.: Το με αριθμ.πρωτ.0935348/27-10-2009 της Κτηματολόγιο Α.Ε.-
Περιφερειακό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Σας γνωρίζουμε ότι με το άνω σχετικό έγγραφό του το Περιφερειακό Κέντρο Θεσσαλονίκης της Κτηματολόγιο Α.Ε., μας ενημέρωσε ότι από 2-11-2009 τα γραφεία Κτηματογράφησης των Δήμων Εδέσσης, Φλώρινας και Κιλκίς θα λειτουργούν με το εξής ωράριο:
Το Γραφείο Κτηματογράφησης Δήμου Εδέσσης κάθε Τετάρτη και ώρες 9.30-15.30.
Το Γραφείο Κτηματογράφησης Δήμου Φλώρινας κάθε Πέμπτη και ώρες 9.30-15.30.
Το Γραφείο Κτηματογράφησης Δήμου Κιλκίς κατά τις ημέρες Τρίτη και Τετάρτη και ώρες 9.30-15.30.

                    Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
               Η Πρόεδρος                      Η Γεν. Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση  Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου