Αρ.Πρωτ.:19/12-1-2021. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

sima_sullogou

 

           Θεσσαλονίκη 12-1-2021

           Αριθμ.πρωτ.19

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

 

              Θέμα: Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις

 

 Σας διαβιβάζουμε τα με αριθμ.πρωτ.543,506,434/2020 έγγραφα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες, σχετικάμε το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

 

                                    Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                            Η Πρόεδρος                               Η Γεν. Γραμματέας

             Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου            Θεανώ Μαρέτη