Αρ.Πρωτ.:202/29-3-2021. Θέμα:«Κατάργηση ειδικού άμισθου υποθηκοφυλακείου Σερρών»

sima_sullogou

 

 Θεσσαλονίκη 29-3-2021    

 Αρ.πρωτ.202

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

 

             Θέμα: Κατάργηση ειδικού άμισθου υποθηκοφυλακείου 

                

  Σας αποστέλλουμε το ΦΕΚ τ.Β΄ 1082/22-3-2021 το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Υ.Α. σχετικά με την κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Σερρών και σύσταση Υποκαταστήματος Σερρών στο Κτηματολογικό Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, από τις 31 Μαρτίου 2021.

  Επίσης, σας αποστέλλουμε συνημμένα,το έντυπο αίτησης μεταγραφής που πρέπει να στέλνετε προκειμένου να καταχωρούνται οι πράξεις στα νέα υποκαταστήματα Κτηματολογικών Γραφείων που συστήνονται σε αντικατάσταση των καταργηθέντων αμίσθων υποθηκοφυλακείων.

 

                               Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                      Η Πρόεδρος                                      Η Γεν. Γραμματέας

        Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                  Θεανώ Μαρέτη

(Τα ως άνω σχετ. έγγραφα βρίσκονται στη μορφή .pdf)