Αρ.Πρωτ.:210/14-4-2021. Θέμα:«Ψηφιακές εφαρμογές Δήμου Θεσσαλονίκης για συμβολαιογράφους»

sima_sullogou

 

       Θεσσαλονίκη 14-4-2021

       Αριθμ.πρωτ.210

  

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

 

            Θέμα: Ψηφιακές εφαρμογές Δήμου Θεσσαλονίκης για συμβολαιογράφους

 

 Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανέπτυξε και έθεσε σε λειτουργία νέα διαδικτυακή εφαρμογή/υπηρεσία παροχής ψηφιακών πιστοποιητικών δημοτολογίου και αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων προς τους συμβολαιογράφους μέλη του Σ.Σ.Ε.Θ. Συνημμένα σας αποστέλλουμε το σχετικό έγγραφο του Δήμου, που περιέχει και τις λεπτομέρειες για την είσοδο στη σχετική εφαρμογή.

 Όσοι επιθυμείτε να κάνετε τη χρήση της άνω νέας υπηρεσίας του Δήμου και δεν είστε ήδη πιστοποιημένοι με την προηγούμενη διαδικασία, παρακαλείστε όπως αποστείλετε σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου notarius@otenet.gr, προκειμένου να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες.

 

                                              Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                    Η Πρόεδρος                                     Η Γεν. Γραμματέας

                      Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                 Θεανώ Μαρέτη

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο βρίσκεται στη μορφή .pdf)