Αρ.Πρωτ.:212/9-3-2020. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

sima_sullogou

 

         Θεσσαλονίκη 9-3-2020

         Αριθμ.πρωτ.212

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

         Θέμα: Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις 

 

  Σας διαβιβάζουμε τα με αριθμ.πρωτ.97,92,77,75,78,76/2020 έγγραφα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες, σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

 

                                  Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                            Η Πρόεδρος                             Η Γεν. Γραμματέας

              Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου          Θεανώ Μαρέτη