Αρ.Πρωτ.:1179/24-11-2010. Θέμα:«Νέος τύπος περίληψης μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ     Θεσσαλονίκη 24-11-2010
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                 Αριθμ.πρωτ.1179

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Νέος τύπος περίληψης μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το νέο τύπο περίληψης μεταγραφής προς το Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης, όπως διαμορφώθηκε μετά από συνεννόηση με τη Διευθύντρια του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης κ.Φανή Ζιανού.
Ο νέος τύπος της περίληψης είναι σε μορφή word, ώστε να είναι πιο εύχρηστος.
Συνιστούμε τη χρήση του καθώς με τον τρόπο αυτό θα συμβάλλουμε στην μηχανογράφηση του Υποθηκοφυλακείου και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών του Υποθηκοφυλακείου, προς όφελος όλων των συναλλασσομένων με αυτό.

                 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
            Η Πρόεδρος                       Η Γεν. Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση  Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Στη μορφή .pdf υπάρχει ο νέος τύπος περίληψης μεταγραφής)