Αρ.Πρωτ.:217/2-4-2021. Θέμα:«Υποβολή υποψηφιοτήτων για τις αρχαιρεσίες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Σ.Ε.Θ.»

sima_sullogou

 

 Θεσσαλονίκη 2-4-2021

 Αρ.πρωτ.217

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου  

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

 

         Θέμα: Υποβολή υποψηφιοτήτων για τις αρχαιρεσίες για το νέο

                   Διοικητικό Συμβούλιο  του Σ.Σ.Ε.Θ.

 

 Σας ενημερώνουμε ότι οι αρχαιρεσίες για το νέο Δ.Σ. του Σ.Σ.Ε.Θ. θα διεξαχθούν, σύμφωνα με το αρ.104 παρ.1 του Κώδικα Συμβολαιογράφων, την Κυριακή 30 Μαΐου 2021.

 Οι υποψηφιότητες για τη θέση του προέδρου του Δ.Σ. ή συμβούλου πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα  με το άρθρο 3 παρ.1 του Π.Δ.36/99 με σχετική αίτηση προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. μέσα στο πρώτο εικοσαήμερο του Απριλίου,  η οποία αίτηση πρέπει να κατατεθεί  στο πρωτόκολλο του Συλλόγου με επικόλληση ενσήμου ΤΑΧΔΙΚ 3 ευρώ μέχρι και την Τρίτη 20 Απριλίου 2021 και μέχρι το πέρας του ωραρίου της υπηρεσίας, ήτοι στις 16:00.

 Σύμφωνα με τα άρθρα 103 και 104 του Ν.2830/2000,  το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι εννεαμελές,  ήτοι ο Πρόεδρος και οκτώ μέλη του Δ.Σ.

 

                              Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                      Η Πρόεδρος                                      Η Γεν. Γραμματέας

        Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                  Θεανώ Μαρέτη