Αρ.Πρωτ.:51/19-1-2011. Θέμα:«Μεταφορά έδρας εμμίσθου Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ      Θεσσαλονίκη 19-1-2011
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                  Αριθ.Πρωτ.51

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Αλλαγή ταχυδρομικής διεύθυνσης κτηματολογικού γραφείου.
Σχετικά: Το με αριθμ.πρωτ.95/17-1-2011 έγγραφο της Κτηματολόγιο Α.Ε

Σας αποστέλλουμε το άνω σχετικό έγγραφο της Κτηματολόγιο ΑΕ για να λάβετε γνώση.

                 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
            Η Πρόεδρος                       Η Γεν. Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση  Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
                                                   Θεσσαλονίκη, 17/01/2011 
                                                   ΑΠ:92/PD:1100743
Προς:
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Μεταφορά έδρας εμμίσθου Κτηματολογικού Γραφείου
Θεσσαλονίκης

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σε συνέχεια της με ΑΠ: 2703/PD:1023115/30.07.2010 σχετικής επιστολής μας, σας ενημερώνουμε ότι το έμμισθο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης, που σήμερα λειτουργεί για τον ήδη κτηματογραφημένο ΟΤΑ Πυλαίας σε κτίριο επί της οδού Φράγκων 6-8, μεταφέρεται, από Δευτέρα 31/1/2011, στο κτιριακό συγκρότημα της ΧΑΝΘ (Τσιμισκή 136, ΤΚ 54621), όπου σήμερα ήδη λειτουργούν οι Κεντρικές Υπηρεσίες της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. και το Γρ. Κτηματογράφησης (Γ/Κ) Δ.Θεσ/νίκης.

Ως γνωστόν, το κτιριακό συγκρότημα της ΧΑΝΘ επισκέπτεται καθημερινώς μεγάλος αριθμός πολιτών, δικηγόρων, υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών επαγγελματιών της πόλης για τις συναλλαγές τους με το Γραφείο Κτηματογράφησης αλλά και για πληροφορίες και συνεργασίες με στελέχη της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. επί παλαιότερων και μελλοντικών έργων κτηματογράφησης και σύνταξης δασικών χαρτών.

Με τη μεταφορά του εμμίσθου ΚΓ Θεσσαλονίκης στον ανωτέρω χώρο, δημιουργείται στο πλέον κεντρικό σημείο της πόλης ένας πυλώνας παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες, φορείς και επαγγελματίες του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης για κάθε είδους ζήτημα που σχετίζεται με το Εθνικό Κτηματολόγιο. Παράλληλα, το έμμισθο ΚΓ Θεσ/νίκης εγκαθίσταται σε ένα ευρέως αναγνωρίσιμο κτίριο σύγχρονης κατασκευής και αισθητικής που συνδυάζει ευκολία πρόσβασης και πληρότητα κτιριακών υποδομών και καθίσταται ευχερέστερη η υποστήριξη του με εξειδικευμένο προσωπικό της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Παρακαλούμε για την έγκαιρη κοινοποίηση της παρούσας στα μέλη σας με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Με εκτίμηση

Δημήτριος Χατζόπουλος
Υποδιευθυντής Περιφερειακής Δομής
Δ/νσης Λειτουργούντος Κτηματολογίου


ΤΣΙΜΙΣΚΗ 136, 54621 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ:370500, FAX:370513
e-mail: ktimamth@ktimatologio.gr , web: http://www.ktimatologio.gr