Αρ.Πρωτ.:697/31-8-2011. Θέμα:«Αλλαγή τηλεφώνου επικοινωνίας του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ      Θεσσαλονίκη 31-8-2011
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                 Αριθμ.πρωτ.697

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Αλλαγή τηλεφώνου επικοινωνίας του Κτηματολογικού Γραφείου
Θεσσαλονίκης

Σας γνωρίζουμε ότι από την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2011 το νέο τηλεφωνικό νούμερο του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης είναι το 2310-370580.
Επίσης καθίσταται δυνατή και η τηλεφωνική σύνδεση με το Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Κοινού της Κτηματολόγιο ΑΕ (2310-370500).

                    Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
          Η Πρόεδρος                           Η Γεν.Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση   Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου