Αρ.Πρωτ.:933/21-11-2011. Θέμα:«Συγκρότηση επιτροπής του αρθρ.26 Ν.1892/1990 Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ            Θεσσαλονίκη 21-11-2011
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                       Αριθμ.πρωτ.933

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής του αρθρ.26 Ν.1892/1990

Σας κοινοποιούμε το με αριθμ.πρωτ.33723/9601/17-11-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας, σύμφωνα με το οποίο συστάθηκε η επιτροπή του αρθρ.26 του Ν.1892/1990 που είναι αρμόδιο για την άρση απαγόρευσης κάθε δικαιοπραξίας εν ζωή, με την οποία συνίσταται υπέρ φυσικού ή νομικού προσώπου με ιθαγένεια ή έδρα εκτός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών, οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα που αφορά ακίνητα κείμενα στις παραμεθόριες περιοχές της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας, ήτοι:
στους τέως νομούς Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Καστοριάς, Φλώρινας και στις τέως επαρχίες Πωγωνίου και Κόνιτσας του τέως νομού Ιωαννίνων,
καθώς και η μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ή η μεταβολή του προσώπου εταίρων εταιρειών οποιασδήποτε μορφής που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα στις περιοχές αυτές.

                     Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
            Η Πρόεδρος                         Η Γεν.Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση  Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Το κείμενο της άνω σχετικής απόφασης βρίσκεται στη μορφή .pdf)