Αρ.Πρωτ.:1006,1022/14-12-2011. Θέμα:«Λειτουργία γραφείων Κτηματογράφησης»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ        Θεσσαλονίκη 14-12-2011
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                   Αριθμ.πρωτ.1006, 1022

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Λειτουργία γραφείων Κτηματογράφησης

Σας αποστέλλουμε τα με αριθμ.πρωτ.1132826/8-12-2011 και 1133177/12-12-2011 έγγραφα της Κτηματολόγιο ΑΕ, για να λάβετε γνώση.

                   Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
            Η Πρόεδρος                          Η Γεν.Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση  Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Τα άνω σχετικά έγγραφα της Κτηματολόγιο Α.Ε. βρίσκονται στη μορφή .pdf)