Αρ.Πρωτ.:238/28-4-2023. Θέμα:«Διορισμός Αντιπροσώπων Δικαστικής Αρχής Βουλευτικών Εκλογών 2023»

sima_sullogou

 

        Θεσσαλονίκη 28-4-2023

        Αριθμ.πρωτ.238

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

              Θέμα: Διορισμός Αντιπροσώπων Δικαστικής Αρχής Βουλευτικών Εκλογών 2023

  

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τις σχετικές αιτήσεις προτίμησης και εξαίρεσης για το διορισμό αντιπροσώπων δικαστικής αρχής Βουλευτικών Εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν μέχρι την Πέμπτη 04 Μαΐου 2023 στο email του Συλλόγου (notarius@otenet.gr) υπογεγραμμένες και με την στρόγγυλη σφραγίδα σας.

Σας διευκρινίζουμε ότι ο αριθμός μητρώου που πρέπει να αναγράψετε στην αίτηση προτίμησης ή εξαίρεσης είναι ο Α.Μ. που έχετε ως συμβολαιογράφοι στο ΣΣΕΘ και αναγράφεται στη συμβολαιογραφική σας ταυτότητα και στον συγκεντρωτικό κατάλογο μελών (σε μορφή .pdf) στην ιστοσελίδα μας (www.notarius.gr).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Αρείου Πάγου (http://www.areiospagos.gr/) «οι αιτούντες θα δηλώνουν την προτίμηση διορισμού τους είτε στη Δημοτική Ενότητα της επιλογής τους, είτε οπουδήποτε στο Δήμο, είτε οπουδήποτε μέσα στην ίδια Εκλογική Περιφέρεια, είτε οπουδήποτε μέσα στο Νομό, είτε οπουδήποτε εντός της χώρας. ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές αιτήσεις προτίμησης: (α) για αναπληρωματικούς αντιπροσώπους και (β) για συνυπηρέτηση. Επίσης, δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις για αμοιβαίες αλλαγές διορισμών.»

Επίσης, σας επισημαίνουμε ότι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής δεν διορίζονται όσοι έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους (γεννημένοι πριν την 21η Μαΐου 1956).

 

                                      Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                            Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραμματέας

                        Δημήτριος Τζίμας             Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Η αίτηση προτίμησης-εξαίρεσης βρίσκεται στη μορφή .pdf)