Αρ.Πρωτ.:240/19-4-2021. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

sima_sullogou

 

         Θεσσαλονίκη 19-4-2021

         Αριθμ.πρωτ.240

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                   Θέμα: Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις  

  

 Σας διαβιβάζουμε με αριθμ.πρωτ.147,149,160,164,183,185,184,198,197,206 και 207/2021 έγγραφα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες, σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

 

                                    Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                        Η Πρόεδρος                                       Η Γεν. Γραμματέας

          Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                    Θεανώ Μαρέτη