Αρ.Πρωτ.:241/19-4-2021. Θέμα:«Κατάργηση ειδικού άμισθου υποθηκοφυλακείου Αλμωπίας»

sima_sullogou

 

        Θεσσαλονίκη 19-4-2021

        Αρ.πρωτ.241

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                Θέμα: Κατάργηση ειδικού άμισθου υποθηκοφυλακείου 

               

 Σας αποστέλλουμε το ΦΕΚ.Β΄1557/16-4-2021 το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Υ.Α. σχετικά με την κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Αλμωπίας από τις 20 Απριλίου 2021.

 Επίσης, σας αποστέλλουμε συνημμένα,το έντυπο αίτησης μεταγραφής που πρέπει να στέλνετε προκειμένου να καταχωρούνται οι πράξεις στα νέα υποκαταστήματα Κτηματολογικών Γραφείων που συστήνονται σε αντικατάσταση των καταργηθέντων αμίσθων υποθηκοφυλακείων.

 

                                              Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                    Η Πρόεδρος                                     Η Γεν. Γραμματέας

                      Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                 Θεανώ Μαρέτη

(Τα ως άνω σχετ. έγγραφα βρίσκονται στη μορφή .pdf)