Αρ.Πρωτ.:26/13-1-2020. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

sima_sullogou

 

        Θεσσαλονίκη 13-1-2020

        Αριθμ.πρωτ.26

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

              Θέμα: Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις  

  

 Σας διαβιβάζουμε τα με αριθμ.πρωτ.579,558,586,587/2019 και 3,1/2020 έγγραφα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες, σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

 

                            Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                    Η Πρόεδρος                              Η Γεν. Γραμματέας

        Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου        Θεανώ Μαρέτη