Αρ.Πρωτ.:294/18-5-2021. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

sima_sullogou

 

         Θεσσαλονίκη 18-5-2021

         Αριθμ.πρωτ.294

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

             

          Θέμα: Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις  

  

 Σας διαβιβάζουμε τα με αριθμ.πρωτ.244,238,237,221,215 και 209/2021 έγγραφα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες, σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

 

                                            Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                 Η Πρόεδρος                                      Η Γεν. Γραμματέας

                 Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                     Θεανώ Μαρέτη