Αρ.Πρωτ.:342/27-4-2020. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

sima_sullogou

 

          Θεσσαλονίκη 27-4-2020

          Αριθμ.πρωτ.342

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

 

                        Θέμα: Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις  

  

 

 Σας διαβιβάζουμε τα με αριθμ.πρωτ.145,143,127,120,108,109,105,103,119/2020 έγγραφα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες, σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

 

 

                                        Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                    Η Πρόεδρος                               Η Γεν. Γραμματέας

                    Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου              Θεανώ Μαρέτη