Αρ.Πρωτ.:385/4-4-2014. Θέμα:«Ν.4251/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 80/1-4-2014) - "Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις"»

sima_sullogou

 

 

 

                    Θεσσαλονίκη 4-4-2014

                    Αριθμ.πρωτ.385

 

           

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Ν.4251/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 80/1-4-2014) «Κώδικας Μετανάστευσης και

          Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις»


Σας αποστέλλουμε το Ν.4251/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 80/1-4-2014) «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» -άρθρα 1, 8, 9, 27 & 148- προς γνώση σας και  εφιστούμε την προσοχή σας στο άρθρο 27 «Υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων».

                                            Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                           Η Πρόεδρος                                Η Γεν.Γραμματέας                 

                 Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση            Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου