Αρ.Πρωτ.:408/27-3-2024. Θέμα:«Υποβολή υποψηφιοτήτων για τις αρχαιρεσίες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Σ.Ε.Θ.»

sima_sullogou

 

       Θεσσαλονίκη 27-3-2024

       Αριθμ.πρωτ.408

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου  

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Υποβολή υποψηφιοτήτων για τις αρχαιρεσίες

           για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο  του Σ.Σ.Ε.Θ.

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι αρχαιρεσίες για το νέο Δ.Σ. του Σ.Σ.Ε.Θ. θα διεξαχθούν, σύμφωνα με το αρ.104 παρ.1 του Κώδικα Συμβολαιογράφων, την Κυριακή 26 Μαΐου 2024.

Οι υποψηφιότητες για τη θέση του προέδρου του Δ.Σ. ή συμβούλου πρέπει να υποβληθούν, σύμφωνα  με το άρθρο 3 παρ.1 και παρ.2 εδ.α’ του Π.Δ.36/99 σε συνδυασμό με το άρθρ.242 του ΑΚ, με σχετική αίτηση προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

μέχρι και τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2024 και μέχρι το πέρας του ωραρίου της υπηρεσίας στις 16:00:

  • Είτε σε έγχαρτη μορφή με τις υπογραφές όλων των υποψηφίων.
  • Είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και με ψηφιακή υπογραφή όλων των υποψηφίων.

Σύμφωνα με τα άρθρα 103 και 104 του Ν.2830/2000,  το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει εννεαμελές,  ήτοι ο Πρόεδρος και οκτώ μέλη του Δ.Σ.

 

                                        Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                             Ο  Πρόεδρος                       Ο  Γεν. Γραμματέας

                          Δημήτριος Τζίμας            Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης