Αρ.Πρωτ.:412/14-6-2022. Θέμα:«Μετονομασία του Ο.Α.Ε.Δ.»

sima_sullogou

 

          Θεσσαλονίκη 14-6-2022

          Αριθμ.πρωτ.412

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                Θέμα: Μετονομασία του Ο.Α.Ε.Δ.

  

   Συνάδελφοι,

 Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το αρθρ.2 του Ν.4921/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ 75/18-4-2022) ο Ο.Α.Ε.Δ. μετονομάστηκε σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).

                                                 Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                     Ο Πρόεδρος                         Ο Γεν.Γραμματέας  

                                 Δημήτριος Τζίμας              Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης